Styret (the Board) 

Styreleder: Paul L. Jørgensen
Mobil: 477 95 344
E-Mail: paul_ludvig@hotmail.com

Styremedlemmer: 

Ole Jan Olsen
Mobil: 911 77 597
E-Mail: olejanolsen1@gmail.com

Wenche Bruun
Mobil: 938 17 728
E-Mail: wenchebruun@me.com

Dag Rune Østhus (representant for Næring KB6)
Mobil: 976 12 897
E-Mail: osthus.dagrune@gmail.com

Nasrin Hashemi
Mobil: 948 75 941
E-Mail: nasrinhashemi@yahoo.com

Håkon Tingstad
Mobil: 909 66 753
E-mail: hakonth@gmail.com

Vi foretrekker henvendelser på e-post / 
(Preference for e-mail requests)

Du kan sende en eller flere av oss en melding / beskjed om forslag til vedlikehold / problem osv. 

(Please send us an e-mail on any proposal to be fixed / maintained or issues you think needs our attention)

Mailboks styret:  StyretKB6@outlook.com