Plan 2641

Utbygging på Nordea taket

Utbygnings saker, møtereferat & planer rundt Kannikbakken 6 og Stavanger sentrum er publisert på Stavanger Kommune side hjemmeside: 

Møtereferat og vedtak fra Utvalg for By- og Samfunnsutvikling (UBS) og Kommunestyret, se link:  Plan- og byggesaker