Sykkelparkering (Bicycle parking) 

Vi oppfordrer alle til å sette sine sykler opp i de veggstativ som er satt opp. Det kan være en fordel og også låse sin sykkel. Vennligst ikke lås din sykkel fast til vannrør / rør i sykkel boden, du kan heller låse det fast i sykkelstativet. 

Vi opplever dessverre en del problemer med at flere har fått stjålet sine sykler fra den låste sykkelparkering / bod.  Et preventiv virkemiddel er å sikre at dører til bod og dører generelt i bygget er ordentlig lukket og låst. Vi opplever en gang i blant at dørene ikke smekker ordentlig igjen, og gi styret beskjed når dette skjer. 

Så husk at døren er godt lukket og låst når man forlater sykkel boden (spesielt kveldstid). Vår IF / Pivotal forsikring for KB6 dekker ikke denne type tyveri, men din egen innboforsikring kan ha en sykkeltyveri klausul. 


We do encourage everyone to place the bicycle in the wall mounted cycle parking brackets. It is an ide to also lock your bike also inside in the storage room, however do not attach / lock it to the plumbing lines in the room. You may lock it to the bicycle brackets when it is hanging in the bracket. 

We  unfortunately experience some problems with bicycles being stolen from our closed bicycle parking room.  One preventive measure is to ensure the door is properly closed and the door-lock is fully engaged / locked. We have experiences that the door has not been fully locked and thereby giving access to people wanting some nice bikes for free. 

So please ensure the door is fully engaged and closed when leaving the room, particular in the evenings. Our IF / Pivotal common building insurance do not cover these type of thefts, however your private household / apartment insurance should cover this, if you have such a clause.

Viktig / nyttig informasjon om oppladning av elektrisk sykkel / sparkesykkel og mobil utstyr