Avfallshåndtering (Waste handling)  

  SØPPELHÅNTERING  (English below)
  1. Nedkastingsluken er permanent lukket fra uke 2 2024.
  2. Avfall sorteres i mat/biologisk avfall, rest avfall (plast/metal osv), glass og papir/papp. Avfall bæres ned til søppel rommene i 2.etasje og kastes i korrekt kontainer.
  3. BRUNE lokk beholdere er til mat & biologisk avfall. Egne søppel poser til mat/biologisk avfall ligger på høyre siden av heis-døren i 2. etasje. Beboere henter selv poser her. Bruk gjerne 2 poser.
  4. SORTE lokk beholdere er til rest avfall (plast & metall, annet)
  5. Orange lokk beholdere er til flasker & glass
  6. BLÅ beholdere (tidligere grønne) er til papp, aviser og papir avfall (papp esker skal klappes samens), og kastes i beholdere ved utgangsdøren til i 2.etasje
  7. Store mengde flasker, metal og store mengder plastavfall avleveres i miljøstasjon ved COOP Extra/Kannik i Engelsminnegata 16. 
 • Ikke kastes møbler, madrasser, elektronikk osv i noen av kontainere. 
 • Store mengde flasker, metal og store mengder plastavfall avleveres i miljøstasjon ved COOP Extra / Kannik i Engelsminnegata 16, ca 100 m opp bakken fra KB6. Se link / kart nedenfor.
 • Brukte klær og annet innbo skal ikke i søppel dunker - benytte gjenbruks kontainer ved Extra Kannik (Engelsminnegata 16) . Se link til kildesortering nedenfor. 
 • Sameiet leier inn 1 til 2 ganger pr år en stor kontainer (april/mai og september/oktober), hvor beboere kan kaste store ting som møbler, elektronikk, skrot osv. Kontainer blir stående typisk en uke med weekend i begge ender. Tidspunkt meldes ut på mail / hjemmesiden (vaktmester / aktuell info)
 • Egen henting av elektronikk, møbler osv kan bestilles hos Rogaland Gjenvinning på
  tel: 400 04 090 eller på hjemmesiden: www.rogjen.no


WASTE / GARBAGE ANDLING

 1. The waste shaft next to the elevator has been permanentely closed as of February, 2024.
 2. All waste shall be sorted into food/biological waste, remaining waste (plastic, metal, other), glas bottles and newspaper, paper and cardbord, and be carried down to the garbage rooms on 2nd floor and placed in correct waste containers
 3. BROWN LID containers are for Food & Biological waste. Plastic bags for food waste can be picked up on the 2nd floor /basement), right side out from the elevator
 4. BLACK LID containers are for remaining waste (plastic, metal, other)
 5. ORANGE LID containers are for bottles and glas
 6. BLUE LID containers (previously green) are for newspaper, paper and cardboard (cardboard boxes to be flattend) in the room next to the entrance door on the 2nd floor
 7. Large amounts of bottles, metal and plastic can be thrown in the "Environmental stations (miljøstasjon) next to COOP Extra / Kannik at Engelsminnegata 16.

 • No furnitures or large stuff shall be thrown into any of the containers
 • Large amounts of bottles, metal and plastic can be thrown in the "Environmental stations (miljøstasjon) next to COOP Extra / Kannik at Engelsminnegata 16, see the link above to waste handling.
 • Used clothes / belongings are not to be place in the waste containers on the 2nd floor/basement, however up to the re-cycling and environmental correct container area next to the food store Extra Kannik 100 meter uphill from KB6 (Engelsminnegata 16).
 • See the link above to waste handling & sorting
 • The apartment ownership rents 1 - 2 times a year a large garbage container (April/Mai & September/October) where everyone can throw away furniture, electronics, large "things" etc. The container will be rented for 1 full week with both weekends available. Specific timing will be given on e-mail and on the web page (see under Janitor / Relevant info). 
 • Own removal of electronics, furniture etc. can be ordered from Rogaland Gjenvinning on
  phone: 400 04 090 or on the website: www.rogjen.no