Utleie (Rental)

Vilkår for langtidsutleie utleie (årlig kontrakt): 

Som boligeier i sameie kan du fritt leie ut boligen. For at styret skal kunne kontakte beboere ved behov, trenger vi å vite hvem som bor i boligen din. Du registrerer din leietager med kontaktinformasjoner ved å logge inn på Bate siden / Min bolig: 


Korttidsutleie: 

Ny lov i 2020 gir eiere rett til korttidsutleie i inntil 90 dager pr. år. 


Boligeier er pliktig til i henhold til vedtekter Kannikbakken 6 å opplyse og informere ALLE (kort- og langtids) leietagere om husordensregler, brann instruksjon og avfalls håndtering: 

Terms for longterm apartment  rental (yearly contract): 

As an apartment owner, you can rent out your apartment as you wish. In order for the Board to be able to kontakt all inhabitants in the building, they need to know who is living in the apartment. You need to register your tenants on the Bate homepage / My apartment (Min bolig). 

Link on the picture to the left.Short time rental: 

New law from 2020 gives the apartment owners the right for short-term rental for up to 90 days yearly:


As an apartment owner, according to the approved rules for KB6, you are responsible to inform and make available the following for ALL your tenants (short- and long term):