Bil Parkering (Car Parking)

og Sameiet Dronningensgate 5 (DG5)

Det er mange parkerings muligheter (lang- og kort-tids) i Stavanger sentrum tett på Kannikbakken 6, og man kan finne langtidsleie til en grei månedlig kostnad, og som i alle andre byer er det sone parkering (by- og bolig sone osv.)  


There are many parking opportunities (short- and long term) in the center of Stavanger in the vicinity of KB6, and you can find longterm carparking spaces, for rental at a desent cost, and as in all other cities you are exposed to parking restrictions (city- and housing zones etc).


Parkering sameiet Dronningensgate 5 (DG5) 

14 Seksjonseier (næring og bolig eiere) i KB6 har tinglyst gr. og br. nr. på sin parkeringsplass og bør følge opp sine rettigheter på den spesifikke tinglyste eiendom som de har i Sameiet Dronningensgate 5 (DG5). Sameiet DG5 ligger utenfor sameiet Kannikbakken 6 sine vedtekter. 

Kontakt Wenche Bruun (seksjonseier bolig) / epost: wenchebruun@me.com og Anne-Lill Follegg (seksjonseier næring) / epost: al.folle@online.no for informasjon for å følge opp forhold rundt sameiet DG5.