Velkommen til Sameie Kannikbakken 6 (KB6)


(English below)

Vi er et privat sameie i hjertet av Stavanger, med en sentrumsnær beliggenhet. Vi er 100 meter fra tog / buss stasjonen, og 400 meter fra Vågen. Det er 3 dagligvare forretninger innenfor 200 meter.

Sameiet består av 57 eierseksjoner. 50 seksjoner er bestemt for bolig og 7 seksjoner er for næring, hvor lege, tannleger og bank ligger i bygget.

Sameiet gjennomgikk en større fasade renovering i periode 2015 - 2019, og fikk blant annet skiftet til energibesparende vinduer og terrasse- og utgangs-dører i leiligheter. 

BATE er vår forretningsfører og styrer årsregnskap / regnskap, felleskostnader, faktura kontroll, budsjett forslag, kontaktinformasjon på sameiere, beboere og årsmøter. De har en egen side for oppfølgning i vårt sameie. 


Welcome to the Apartment building Kannikbakken 6 (KB6)

We are a private apartment building in the heart of Stavanger, with a location in the city centre. We are 100 meters from the train/bus station, and 400 meters from Vågen. There are 3 grocery stores within 200 metres.

The apartment building consists of 57 ownership sections. 50 sections are destined as  apartments  and 7 sections are for businesses, where doctor, dentists and a bank are located on the 3rd and 4th floors.

The apartment building went through a major outside renovation in the period 2016 - 2019, and, among other things, changed to energy-saving windows and doors in all apartments.

BATE is our business manager and manages annual accounts / running accounts, joint costs, invoice control, budget proposals, contact information of owners, residents and prepares the annual meetings. They have their own web-page for follow-up of the apartment building.

Informasjon om Kannikbakken 6 om faste utgifter osv, kontakt Styret eller Bate

Sameiets Org. Nr.: 
993 276 359