Vedtekter / Governing rules (Ownership manual) 

Oppdaterte vedtekter for Sameiet Årsmøte april 2024 


Korttidsutleie: Ny lov i 2020 gir eiere rett til korttidsutleie i inntil 90 dager pr. år. Se Utleie seksjon for krav ved kort- og langtidsutleie.  

Short time rental: New law from 2020 gives the apartment owners the right for short-term rental for up to 90 days yearly:

See Rental (Utleie) section for requirements with short- and longterm rental.