Leverandører / Contractors

Vedlikeholdsavtaler / Maintenance agreements 

Nedenfor er en oversikt over de vedlikeholdsavtaler og kontraktører vi normalt benytter i sameiet. 

Soland Elektro vil også kunne assistere med med problemer med port-telefon inne i våre respektive leiligheter. Feil / reparasjoner på system i leiligheter er for egen kost. Kontakt informasjon på vaktmester - se Vaktmester fanen.