Husordensregler & Avfallssortering 

& HMS informasjon til seksjons eiere

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) informasjon til seksjonseiere (næring og beboer)

Sameiet ønsker å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta ansvar for våre boligseksjoner og felles bygningsmasse. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, og ikke minst bygning og fellesareal.

Det stilles krav til sameierselskapet og til den enkelte seksjonseier (næring og beboere). Se vedlagt dokument som seksjonseiere årlig bekrefter en gjennomgang av. 


Husordensreglene blir sendt ut til husstanden og skal ligge tilgjengelig for alle som benytter leiligheten. Ved leieforhold bekreftes det skriftlig til Styret at husordens-reglene er gjennomgått og forstått mellom utleier og leietaker. I tillegg krever Styret å ha kontakt informasjon til leietagere i sameiet, se Bate siden for oppdatering av dette, se Utleie seksjonen.

1. ALMINNELIGE REGLER 

 1. Sykler, barnevogner etc. settes i sykkel rommet ved siden av hovedinngangen
 2. Felles trapperom, hovedinngang eller etasje ganger skal ikke benyttes til parkering eller oppbevaring av sykler, barnevogner, møbler, eller andre gjenstander. Det er ikke tillatt å utsmykke gangareal med bilder, speil, møbler planter etc. utenfor leilighetsdøren, da ganger er våre rømningsveier i tilfelle brann/røyk utvikling. 
 3. Risting av tøy, sengklær og tepper må ikke foregå over balkongrekkehøyde.
 4. Kjelleretasjens dører skal alltid holdes låst.
 5. Hoveddøren skal holdes låst fra kl. 1600 hverdager, samt lørdag og søndag. 
 6. Røyking er ikke tillatt i innvendige eller utvendige fellesområder av KB6
 7. Bruk av grillkull på terrasser er ikke tillatt. Man kan bruker elektrisk eller gas grill. Gassflasker skal oppbevares utendørs og på egen terrasse, og ikke på utendørs rømningsveier. 

2. DYREHOLD.

 1. Ved anskaffelse av kjæledyr skal Styret informeres i forkant
 2. Dyrehold skal ikke være til urimelig eller unødvendig sjenanse for andre sameiere.
 3. Eventuell ulempe/sjenanse må kunne dokumenteres av den pårørte før Styret kan behandle klagen
 4. Hund og katt skal føres i bånd eller bur på sameiets fellesareal. Det skal ikke være mulig for dyr (spesielt katt) å vandre fritt utvendig mellom terrasser
 5. Ganger og trapper er ikke et sted hvor hunder skal luftes 

3. AVFALL-/SØPPELHÅNTERING

 1. Nedkastingsluken er permanent lukket fra uke 2 2024. 
 2. Avfall sorteres i mat/biologisk avfall, rest avfall (plast/metal/annet), glass og papir/papp/aviser. Alt avfall skal bæres ned til søppel rommene i 2.etasje og kastes i korrekt kontainer. 
 3. BRUNE lokk beholdere er til mat & biologisk avfallEgne søppel poser til mat/biologisk avfall ligger på høyre siden av heis-døren i 2. etasje. Beboere henter selv poser her. Bruk gjerne 2 poser.
 4. SORTE lokk beholdere er til rest avfall (plast & metall, annet)
 5. Orange lokk beholdere er til flasker & glass
 6. BLÅ lokk beholdere (tidligere grønne) er til papp, aviser og papir avfall (papp esker skal klappes samens), og kastes i beholdere ved utgangsdøren til i 2.etasje
 7. Store mengde flasker, metal og store mengder plastavfall avleveres i miljøstasjon ved COOP Extra/Kannik i Engelsminnegata 16. 

4. KJELLER BODER

Kode til låser på bod dører fås ved å henvende seg til styret. Beboerne skal holde sine kjellerboder rene. Kjellerboden må ikke brukes til oppbevaring av brannfarlig materiale, gassflasker eller gjenstander som kan gjøre skade.

5. FELLES LYSANLEGG

 1. Felles lysanlegg omfatter alle felles areaer samt drift av heis.
 2. Beboerne bør i egen interesse påse at lys ikke brukes unødig.

6. De respektive eiere/leieboere skal ikke slippe inn ukjente personer. Dette gjelder særlig om kvelden og nettene når ytterdøren er låst. 

7.  Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være nattero i alle seksjoner og fellesområder. I dette tidsrommet er sang, høyrøstet tale, bruk av musikkinstrumenter, høyt lydnivå fra musikkanlegg og bruk av støyende verktøy er ikke tillatt. Ved langvarig renovering/vedlikehold er det fint at styret får beskjed så beboere kan bli informert.

8. Tørketrommel eller tørkeskap må ikke kobles på blokkens ventilasjonsanlegg. 

9. Vaktmesteren har fullmakt til å påse og sørge for at husordensreglene blir fulgt.

Styret Kannikbakken 6