Vaktmester (Janitor)

Vedlikehold (Maintenance)

Vaktmester avtale: Danielsen services

Kjetil Sørensen utfører vaktmester oppgave i Kannikbakken 6. Vaktmester er på bygget typisk tirsdager.  

  • Vakttelefonen 930 42 336. 

Vaktmester utfører private oppdrag for seksjonseierne når det er direkte avtalt med vaktmester. Seksjonseier faktureres direkte av selskapet for timer og utstyr i henhold til avtalte timepriser. 

Styret skal informeres ved akutte problemer / skader for eventuelle forsikringsskader. 

Bruk mail skjema under styre folder.